Elkontroll bolig

Boligen din trenger anbefalt tilsyn av det elektriske anlegget hvert 5. år og ikke minst ved eierskifte. LUX Elektro er DNV-sertifisert for boligkontroll iht NEK405-2. Alle våre kontroller blir utført opp mot FG-kontroll og ditt forsikringsselskap.

Hva er elkontroll?

En elkontroll er en kontroll der boligens elanlegg sjekkes iht NEK405-2 sine krav og kan gi deg rabatt på forsikringen. Denne kontrollen må ikke forveksles med tilsynskontroll fra Det Lokale Eltilsyn, som er en tilfeldig stikkprøvekontroll som utføres hvert 20. år. I løpet av denne perioden har boligen ofte skiftet eier og fått utført arbeider på elanlegget flere ganger. En elkontroll tar ca 1-2 timer i en normal bolig.

Hva utføres?

  • Kontrollmålinger av jordfeil og jordingsforbindelser.
  • Termografering og sjekk av varmgang i sikringsskap.
  • Visuell sjekk av anlegget.
  • Rådgivning.
  • Brannforebyggende sjekk og rådgivning.
  • Øvrig iht alle krav i NEK405-2.
  • Du mottar en godkjent og fullstendig rapport etter kontrollen.
  • Rapporten blir lastet opp i FG-kontroll.
  • Vi gir deg et prisoverslag på utbedring av eventuelle avvik.
Trygghet

EL-kontroll bolig 405-2

Les mer og bestill el-kontroll

BESTILL HER

Sertifikater

Samarbeidspartnere